Tag Archive for 'Orman Mühendisliği'

Türk Standardları Enstitüsü 50 Adet Kadrolu Personel Alacak


http://www.kpssanaliz.com/wp-content/uploads/memur-al%C4%B1m.jpgTürk Standardları Enstitüsü, çeşitli illerde istihdam edilmek üzere, 46’sı lisans, 4’ü önlisans mezunu olmak üzere toplam 50 adet kadrolu personel alacak.

Başvurular, 24 Mayıs 2010 tarihinden, 4 Haziran 2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yapılmalıdır.

Türk Standardları Enstitüsünden:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI

Enstitümüze, çeşitli illerde istihdam edilmek üzere, aşağıda kadro unvan ve sayıları belirtilen 46’sı lisans, 4’ü önlisans mezunu olmak üzere toplam 50 adet kadrolu personel alınacaktır. Continue reading ‘Türk Standardları Enstitüsü 50 Adet Kadrolu Personel Alacak’
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman Alım İlanı

T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

UZMAN YAZILI SEÇME SINAVI İLANI

I- ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR:

A. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR

5818 Sayılı Kanunla değişik, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde doğrudan ve açıkça sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan;

Kurumun Merkez teşkilatında (Ankara) görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin tabloda yer alan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından;

BAŞVURU KODU MESLEK GRUPLARI KONTENJAN ÜNVAN
MK1 Ziraat Fakültesi 2 Uzman
MK2 Maden Mühendisliği 1 Uzman
MK3 Gıda Mühendisliği 1 Uzman
MK4 Sosyoloji ve/veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1 Uzman
MK5 Hukuk 2 Uzman

Toplam 7 Uzman,

Continue reading ‘Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman Alım İlanı’

Orman Genel Müdürlüğü Mayıs Ayı KPSS Açıktan Atamaları

Orman Genel Müdürlüğüne Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre mayıs ayı içerisinde açıktan atama yoluyla alınacak olan personel sayıları ile nitelik kodları belli oldu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuçlarına göre 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22. maddesi uyarınca Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile 2010 KPSS B Grubu kadrolara yapılacak Merkezi Yerleştirme işlemi için adaylardan tercih alınmak üzere ÖSYM’ce 17-26 Mayıs 2010 tarihleri arasında yayımlanacak olan tercih nitelik kod kılavuzunda yer alacak 220 adet kadronun unvansal dağılımı ile kod nitelikleri aşağıda belirtilmektedir.

Ünvan ve Adet :

Orman Mühendisi: 75
Bilgisayar Mühendisi: 5
Avukat: 15
Orman Muhafaza Memuru: 100
Bilgisayar İşletmeni: 25

Toplam:  220

2010 YILI AÇIKTAN ATAMA KPSS İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK NİTELİK KODLARININ AÇIKLAMALARI

Continue reading ‘Orman Genel Müdürlüğü Mayıs Ayı KPSS Açıktan Atamaları’