Tag Archive for 'KPSSP93'

Sağlık Bakanlığı 13 Bin Sözleşmeli Personel Alacak


Sağlık Bakanlığı, 790’ı diş tabibi, 306’sı eczacı, 5865’i hemşire, 2000’i ebe, 1950’si sağlık memuru, 2416’sı ise diğer sağlık personeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 13 bin 327 sözleşmeli personel alacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık taşra teşkilatı hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 13 bin 327 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak.

13 bin 327 sözleşmeli personelin 12 bin 231’i ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilecek, 1096 diş tabibi ve eczacı pozisyonuna ise kura yoluyla yerleştirme yapılacak.

Sözleşmeli personelin 790’ı diş tabibi, 306’sı eczacı, 5865’i hemşire, 2000’i ebe, 1950’si sağlık memuru, 2416’sı ise diğer sağlık personeli pozisyonlarında istihdam edilecek.

Alınacak personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Bu amaçla hazırlanan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2010/5 Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzunda ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek pozisyonlar yer almaktadır.

Continue reading ‘Sağlık Bakanlığı 13 Bin Sözleşmeli Personel Alacak’
Uşak Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı


T.C. UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. Maddesi ile bu yönetmeliğin 11 nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklere ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda Unvan, Derece, Sınıfı ve Sayıları belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

Birim Adı Sınıfı Kadro Ünvanı Kadro Derece Adedi Cins. KPSS Puan Türü Taban Puan Öğrenim Durumu
İtfaiye Müd.

İtfaiye Müd.

G.İ.H.

G.İ.H.

İtfaiye Eri

İtfaiye Eri

8

9

3-

5

E-K

E-K

KPSSP3

KPSSP3

45

45

4 Yıllık Yüksekokul Mezunu
İtfaiye Müd. G.İ.H. İtfaiye Eri 9 7 E-K KPSSP93 45 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu
İtfaiye Müd. G.İ.H. İtfaiye Eri 11 5 E-K KPSSP94 45 Lise ve Dengi Okul Mezunu

ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARI: Continue reading ‘Uşak Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı’

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. , 16. ve 17 nci maddelerine bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklerine göre Başkanlığımızda münhal bulunan ve aşağıda sınıfı, ünvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına merkezi Sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

Alım Yapılacak Personel Kadroları

Continue reading ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı’