Tag Archive for 'kpss çalışma notları'

2011 Vatandaşlık Konu Anlatım Kitabı

İhtiyaç Yayınları, 2011 Basımı Vatandaşlık Konu Anlatım Kitabı

Dosya Türü: Pdf  |  Dosya Boyutu: 53 Mb | 425 Sayfa

Continue reading ‘2011 Vatandaşlık Konu Anlatım Kitabı’

KPSS Tarih – Kongreler ve Çok Partili Hayat

FEM Akademi Yayınları – KPSS Tarih

Kurtuluş Savaşı, Kongreler ve Çok Partili Hayat

İçindekiler:

  • Kurtuluş Savaşına Hazırlık ve Kongreler
  • Kurtuluş Savaşı
  • Barış Antlaşmaları
  • II.TBMM ve Çok Partili Hayat
  • Türkiyede Kurulan Siyasi Partiler
  • Çok Partili Hayat Denemeleri

Continue reading ‘KPSS Tarih – Kongreler ve Çok Partili Hayat’

KPSS Coğrafya Ders Notları

Coğrafya: Yeryüzündeki doğal ve beşeri olayları, karşılıklı etkileşimlerini ve bunun canlılar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Türkiye’nin özel konumu ve sonuçları:
– Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının yaklaştığı yerdedir.
– Üç tarafının denizlerle çevrili ve yüksek olması, iklimini ve bitki örtüsünü zenginleştirmiştir.
– Önemli kara ve deniz yolları üzerinde bulunması jeopolitik önemini arttırmıştır.
– Zengin petrol yataklarına sahip Ortadoğu ve sanayisi gelişmiş Avrupa ülkelerine yakınlığı önemini arttırmıştır.
– Eğimli olması akarsularının hidroelektrik potansiyellerini arttırmıştır.
-Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir.
– Dağların uzanış yönü batı- doğu yönlüdür. Ulaşım kuzey güney yönlerinde güçlükle sağlanır.
– Yükselti batından doğuya doğru artar. Buna bağlı olarak iklim koşullan sertleşir.
– Aynı anda dört mevsim özellikleri yaşanabilir.

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri:
Türkiye ekonomisini belirleyen güç tarımdır. Ancak son yıllarda sanayi ürünlerinin ihracat oranı tarım ürünlerinin oranından yüksek olmaktadır.
-Tarımın önemini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
-Tarım gelirleri milli gelirin %20’sini oluşturur.
-Nüfusun %40’ı tarım alanından gelirini sağlar.
-İhracatın % 15’i tarım gelirlerinden sağlanır.
-Endüstrimiz büyük oranda tarım ürünlerine dayanır.

Notların Devamını İndirin

Continue reading ‘KPSS Coğrafya Ders Notları’