Tag Archive for 'Elektrik Mühendisliği'

Türk Standardları Enstitüsü 50 Adet Kadrolu Personel Alacak


http://www.kpssanaliz.com/wp-content/uploads/memur-al%C4%B1m.jpgTürk Standardları Enstitüsü, çeşitli illerde istihdam edilmek üzere, 46’sı lisans, 4’ü önlisans mezunu olmak üzere toplam 50 adet kadrolu personel alacak.

Başvurular, 24 Mayıs 2010 tarihinden, 4 Haziran 2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yapılmalıdır.

Türk Standardları Enstitüsünden:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI

Enstitümüze, çeşitli illerde istihdam edilmek üzere, aşağıda kadro unvan ve sayıları belirtilen 46’sı lisans, 4’ü önlisans mezunu olmak üzere toplam 50 adet kadrolu personel alınacaktır. Continue reading ‘Türk Standardları Enstitüsü 50 Adet Kadrolu Personel Alacak’
Diyarbakır Valiliği Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

DİYARBAKIR VALİLİĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Diyarbakır Valiliğine ihdas edilen 8 adet Büro Personeli ve 1 adet Programcı pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az bir (1) yıl süre ile erteletmiş olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, Büro Personeli ve Programcı olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

f) 2008 KPSS B grubu sınavına girmiş olmak.

2)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR:

A) BÜRO PERSONELİ:

I. Grup (4 kişi alınacaktır) Continue reading ‘Diyarbakır Valiliği Sözleşmeli Personel Alım İlanı’

Denizcilik Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C.

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINDAN;

SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI İLE DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR.

Müsteşarlığımız taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7’nci ve 8’inci derece kadrolarda münhal bulunan 11 (onbir) adet Denizcilik Uzman Yardımcısı unvanı için; ÖSYM Başkanlığı tarafından 28-29 Haziran 2008 ile 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan KPSS sonuçlarına göre Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ile Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince sözlü giriş sınavı ile aşağıda belirlenen KPSS puan türlerinde ve öğrenim dallarında personel alımı yapılacaktır.

A)     Denizcilik Uzman Yardımcısı unvanı için aşağıdaki çizelgede belirtilen öğrenim dalları için karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel istihdamı yapılacaktır. Continue reading ‘Denizcilik Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı’