Tag Archive for 'Ebe'

Sağlık Bakanlığı 13 Bin Sözleşmeli Personel Alacak


Sağlık Bakanlığı, 790’ı diş tabibi, 306’sı eczacı, 5865’i hemşire, 2000’i ebe, 1950’si sağlık memuru, 2416’sı ise diğer sağlık personeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 13 bin 327 sözleşmeli personel alacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık taşra teşkilatı hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 13 bin 327 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak.

13 bin 327 sözleşmeli personelin 12 bin 231’i ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilecek, 1096 diş tabibi ve eczacı pozisyonuna ise kura yoluyla yerleştirme yapılacak.

Sözleşmeli personelin 790’ı diş tabibi, 306’sı eczacı, 5865’i hemşire, 2000’i ebe, 1950’si sağlık memuru, 2416’sı ise diğer sağlık personeli pozisyonlarında istihdam edilecek.

Alınacak personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Bu amaçla hazırlanan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2010/5 Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzunda ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek pozisyonlar yer almaktadır.

Continue reading ‘Sağlık Bakanlığı 13 Bin Sözleşmeli Personel Alacak’
Genel Kurmay Başkanlığına Ebe ve Hemşire Alım İlanı

GENEL KURMAY BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

1- Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ile Bagîı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere ” Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında îlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında yönetmelik ” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devle! Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda sınıfı, derecesi, tahsili, atanacağı il adı, cinsiyeti ve miktarları yazılı ünvanlardan açıktan atama yoluyla, B Tipi Kadrolara (30) memur atanacaktır.

Continue reading ‘Genel Kurmay Başkanlığına Ebe ve Hemşire Alım İlanı’

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır), KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
Eczacı** 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Hemşire 3 Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü mezunu olmak (Lisans)
Ebe 1 Sağlık Yüksekokullarının Ebelik Bölümü mezunu olmak (Lisans)
Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi Teknikerliği Programlarından mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık Yüksekokullarının Sağlık Memuru Bölümünden mezun olmak. (Lisans)
Büro Personeli 1 Fakültelerin veya 4 Yıllık Yüksekokulların Sağlık İdaresi/Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak.
Yardımcı Hizmet Personeli 1 Lise ve dengi okul mezunu olmak.

**Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmamaktadır. Başvuran adayların sayısının kadro sayısından fazla olması halinde kadroya alınacak eczacılar mülakat yoluyla belirlenecektir. Mülakat sonucu göreve başlayanlar dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

Continue reading ‘Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı’