Archive for the 'Akademik İlanlar' Category

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar dilekçelerinde ( http://bidb.gumushane.edu.tr/haber/2010/belge/ogretim_uyesi_basvuru.doc ) başvurdukları anabilim dalını ve sınava girecekleri yabancı dili belirterek (Yabancı Dil Başarı Belgesi olanlar ekleyeceklerdir.) ekinde, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma ( lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.( Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Continue reading ‘Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı’

Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı


Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı.D.M.K.’nun 48.maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. Maddeleri ile “Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Kriterleri” sağlamış olmak şartıyla:

Continue reading ‘Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı’

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 28.01.1982 tarihlî Resmi Gaaete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nîn İlgili maddeleri uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: özgeçmişlerini , yayın listelerini Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri. ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite Yönetimine katkılarım kapsayan belge ve bilgileri içeresi 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığirta başvurmadan gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca.Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerinden hazırladıkları dosyalara birer fotokopi koymaları ve dilekçenin aslı ile Özgeçmiş, Doçentlik Beigesi, yayırt listesi ve bastıca araştırma eseri olarak gösterdikleri eserden ve vesikalık fotoğraftan birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Continue reading ‘İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı’