Archive for the 'Genel Yetenek' Category

KPSS Matematik Sayılar Konu Özeti


Rakam: Sayıları kullanmak için kullanılan {O, 1, 2,3,4,5,6, 7,8,9} sembollerinden her birine “rakam” denir.

Sayma Sayıları: Pozitif tam sayıların oluşturduğu S = {1, 2, 3,…} kümesinin elemanlarına “sayma sayıları” denir.

Doğal Sayılar: N = {0, 1, 2, 3, 4, …} kümesinin elemanlarına doğal sayı denir.

Tam Sayılar: Z = {…,-2,-1, 0, 1,2, 3,…} kümesinin elemanlarına tam sayı denir.

Negatif Tam Sayılar Kümesi:
Z ={…,-n -3, -2,-1}

Pozitif Tam Sayılar Kümesi:
Z+ = {1,2, 3, 4 n, …}
Z = Z” u {0} u Z+ Continue reading ‘KPSS Matematik Sayılar Konu Özeti’