Archive for the 'Anayasa' Category

KPSS Anayasa Denemeleri – Genel Tarama

KPSS  Vatandaşlık  Testleri

Uzman Kariyer – KPSS Anayasa Testleri ve Cevapları

30  Adet KPSS Anayasa Denemesi – Genel Tarama Tesleri

Dosya Türü: Pdf |  Dosya Boyutu: 50 Mb | 62 Sayfa

http://hotfile.com/dl/141450843/360eda0/KPSS_Vatandaslik_Anayasa_30_Deneme.pdf.html

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 5)


21- 1982 TC Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesi meclis kararlarını denetlemez. Bu hükmün üç istisnası vardır:

  • TBMM içtüzüğü
  • Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik TBMM kararı
  • TBMM üyeliğinin düşmesine yönelik meclis kararı.

Buna göre Anayasa Mahkemesi;

TBMM başkanlık divanı seçimlerini, erken seçim kararını, cumhurbaşkanı seçim kararlarını kazai yönden inceleyemez.

22- 1982 TC Anayasasının 92. maddesi şöyledir:

“Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi TBMM’nindir.

TBMM tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde cumhurbaşkanı da TSK’nin kullanılmasına karar verebilir.”

Continue reading ‘1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 5)’

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 4)

16- 1982 TC Anayasasının 23. maddesine göre herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hakkının istisnaları suç işlenmesini önlemek, sosyal ve iktisadi gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli şehirleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak olarak öngörülmüştür. Seyahat hürriyetinin istisnaları ise suç soruşturma ve kovuşturması sebepleri ile suç işlenmesini önlemek şeklinde kabul edilmiştir.

17- 1982 TC Anayasasının 20. maddesine göre; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlemesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça, yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el koyulamaz.

Continue reading ‘1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 4)’