Archive for the '2008 KPSS' Category

Page 2 of 3

ÖSYM’den 2008 KPSS sınavları ile ilgili duyuru


2008-KPSS Lisans ve 2008-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavı ile ilgili açılan davada, 2008-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Kılavuzunun 2.1. Başvurma Koşulları bölümünde yer alan düzenlemelere ilişkin Danıştay Onikinci Dairesince alınan 20/01/2010 tarih, 2008/5409 Es., 2010/121 K. sayılı kararda,

dava konusu edilen Kılavuzda, adayların mezun durumunda bulundukları eğitim düzeyinin alt düzeyinde sınava girmelerini engelleyen hükümlerinin eşitler arasında yarışın sağlanması amacıyla düzenlendiği ve hukuka uygun olduğu tartışmasızdır. Ayrıca bu duruma uymayanların sınava girmeleri halinde sınav sonucu ile elde ettikleri haklarından yararlandırılmamaları doğal ve gereklidir.

Açıklanan nedenlerle; 2008-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Kılavuzunda yer alan “2008-KPSS Lisans’a başvurmuş adaylar her ne sebeple olursa olsun bu sınava da başvurdukları takdirde, bu adayların 2008-KPSS Lisans başvuruları iptal edilir, lisans düzeyinde yapılacak sınava girseler dahi sorulara vermiş oldukları yanıtlar değerlendirmeye alınmaz.” şeklindeki düzenlemenin iptaline, düzenlemenin diğer hükümlerinin iptali istemi yönünden davanın reddine” hükümleri yer almaktadır.

Belirtilen yargı kararı gereğince ilgili Kılavuzun yukarıda belirtilen maddesine göre;

2008-Ortaöğretim/Önlisans Sınavına da başvurduğundan 2008-KPSS Lisans Sınav Sonuçları geçersiz sayılan adayların bu sınav sonuçları geçerli sayılmış, aynı adayların 2008-KPSS Önlisans/Ortaöğretim Sınav Sonuçları ise geçersiz sayılmıştır.

Buna göre, 2008-KPSS Lisans sınav sonuçları geçerli sayılan adayların, söz konusu sınavların geçerlik süresi içerisinde yapılacak yerleştirme işlemlerinde, 2008-KPSS Lisans düzeyinde hesaplanan puanları esas alınacaktır.

Söz konusu değişikliklerin sonuçları, http://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlgililere duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
2008’de KPSS’ye girenler dikkat!


2008 yılında KPSS’ye giren lisans mezunu adayların dikkatine.

Lisans sınavıyla birlikte, ortaöğretim mezunlarının alındığı sınava da girdiği için değerlendirmeye tabi tutulmayanlara Danıştay’dan iyi haber geldi. Danıştay 12. Dairesi, bu adayların iptal edilen lisans sınavlarının yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

Danıştay, kararı Türk Sağlık Sendikası’nın açtığı dava üzerine verdi.

Kararın gerekçesinde, KPSS’de puan esasına göre değerlendirme yapıldığı ve bunun bir yarışma sınavı olduğu vurgulandı.

Yarışmanın ise ancak eşitler arası yapılabileceğine dikkat çekildi.

Gerekçede, “bu nedenle, adayların mezun durumunda bulundukları eğitim düzeyinin alt düzeyinden sınava girmelerini engelleyen hükümler hukuka uygundur” denildi.
Continue reading ‘2008’de KPSS’ye girenler dikkat!’

Çevre ve Orman Bakanlığı 396 Mühendis Alacak

Çevre ve Orman Bakanlığı, 396’sı mühendis olmak üzere toplam 555 adet personel alacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan KPSS lisans sonuçlarına göre merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 425, 4/A maddesi kapsamında ise 130 olmak üzere toplam 555 personel alınacağı duyuruldu.

Bakanlık 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak şu elemanları alacak:

243 Çevre Mühendisi,
101 Orman Mühendisi,
22 Kimya Mühendisi,
16 Harita Mühendisi, Continue reading ‘Çevre ve Orman Bakanlığı 396 Mühendis Alacak’