Sayıların yazımı – İmla Kuralları KPSS Türkçe


Ana Konu: İmla Kuralları  – KPSS – Türkçe Yazım Kuralları

Sayılar daima ayrı yazılır; ancak çek ve senetlerde sahtekarlığın önlenmesi amacıyla bitişik yazılır.

*Yaş otuz beş yolun yarısı eder.

*Bu yıl dershanemize tam bin beş yüz altmış kişi kayıt yaptırdı.

Çek, senet ve kıymetli evraklarda bitişik yazılır.

*365 (üçyüzaltmışbeş)
0 Responses to “Sayıların yazımı – İmla Kuralları KPSS Türkçe”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.