Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi – İmla Kuralları KPSS Türkçe


Ana Konu: İmla Kuralları  – KPSS – Türkçe Yazım Kuralları

 

Türkçede satır sonuna sığmayan kelimeler bölünebilir; fakat heceler bölünemez.

………………………………………………………………………………………………gel-

iyorum (yanlış)

………………………………………………………………………………………………..ge-

liyorum (doğru)

Birleşik kelimeler satır sonunda bölünürken tek bir sözcükmüş gibi hecelere ayrılır.

………………………………………………………………………………………………baş-

öğretmen (yanlış)

………………………………………………………………………………………………..ba-

şöğretmen (doğru)

……………………………………………………………………………………………….ilk-

okul (yanlış)

…………………………………………………………………………………………………il-

kokul (doğru)

…………………………………………………………………………………………..Durmuş-

oğlu (yanlış)

…………………………………………………………………………………………..Durmu-

şoğlu (doğru)

Ayırmada satır  sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz.

………………………………………………………………………………………..………..a-

raba (yanlış)

……………………………………………………………………………………………….ara-

ba (doğru)

.…………………………………………………………………………………………….niha-

i (yanlış)

………………………………………………………………………………………………..ni-

hai (doğru)

Kesme işareti satır sonuna geldiği zaman yalnız kesme işareti kullanılır;ayrıca kısa çizgi kullanılmaz.

………………………………………………………………………………………….Edirne’-

nin  (yanlış)

……………………………………………………………………………………………Edirne’

nin  (doğru)

……………………………………………………………………………………………2005’-

te  (yanlış)

……………………………………………………………………………………………..2005’

te (doğru)
0 Responses to “Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi – İmla Kuralları KPSS Türkçe”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.