Makro İktisat Ders Notları

Makroiktisat

Mikroiktisat tekil hane ve firmanın karar sürecini ve bunların piyasalarda karşılıklı bağlantılarını inceler.
Makroiktisat çok sayıda hane, firma ve piyasayı eşanlı etkileyen ekonominin tümüne ait gelişmeleri inceler.
• Makroiktisadın temel uğraşı, ekonomik büyüme, işsizlik, enflasyon, faiz haddi, döviz kuru, dış denge ve kamu dengesi arasındaki karşılıklı ilişkilerin saptanmasıdır.
• Tanımı gereği, makroiktisat için iktisat politikalarının tasarlanması ve uygulanması çok önemlidir.
• Tartışmaların odağında kamunun ekonomiye müdahale biçimler yer alır

Site üzerinden çalışın:

Bilgisayarınıza İndirin:

Dosya Türü: Pdf  | Dosya Boyutu: 8 Mb

http://hotfile.com/dl/89228511/2136bc9/Makro_ktisat_Ders_Notlar.rar.html

Bir Cevap Yazın