KPSS ve Sınavlar İçin Tarih Şifreleri – Kıslatmalar


I. Meşrutiyet Dönemi Aydınları: ZAMAN
Ziya paşa
Ahmet mithat
Mustafa fazıl paşa
Ali suavi
Namık kemal

Lozan Antlaşması’nda çözümlenemeyen sorunlar: HIRBO
Hatay Sorunu
Irak Sınırı
Rum Patrikhanesi
Boğazlar
Osmanlı Borçları

Mısır’da Kurulan Türk İslam Devletleri: TEMA
Tolunuğolları
Eyyubiler
Memlukler
Akşitler

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları: KARAR
Kazım
Ali Fuat
Refet
Adnan
Rauf

Haçlılarla yapılan savaşlar sırasıyla
SINaV 2
Sırpsındığı
I. Kosova
Niğbolu
Varna
II. Kosova  http://www.kpssanaliz.com

Atatürk’ün kuruluşunda rol oynadığı yayınlar
AİHM
Anadolu Ajansı
İrade-i Milliye
Hakimiyet-i Milliye
Minber

II. Mahmut askeri ıslahatları
SEVDAM
Sekban-ı Cedit
Eşkinci Ocağı
Vakayi Hayriye
Daruşurayı Askeriye
Asakir-i Muhammediye
Mızıka-i Humayun

Anadolu Selçuklu Divan Çeşitleri:
VİPTAYİN
Vezaret divanı
İşraf divanı
Pervane divanı
Tuğra divanı
Arz divanı
İstifa divanı
Niyabet-i Saltanat

1. Dünya Savaşında kurulan yeni uluslar
PALYaÇoM
Polonya
Avusturya
Letonya
Yugoslavya
Çekoslovakya
Macaristan   http://www.kpssanaliz.com

Balkan Savaşlarında kaybettiğimiz yerler:
MEBA
Makedonya
Ege Adaları
Batı Trakya
Arnavutluk

Birinci İnönü Muharebesi‘nin sonuçları; MİLAT
Moskova Antlaşması
İstiklal Marşının Kabulü
Londra Konferansı
Afganistan’la Dostluk Antlaşması
Teşkilatı Esasiye

Balkan Antantı Devletleri: TaYYaR
Türkiye
Yunanistan
Yugoslavya
Romanya

Berlin antlaşmasıyla bağımsız olan ülkeler: SAKAR
Sırbistan
Karadağ
Romanya

Misak-i Millide geçen konular:KABSAR
Kapitülasyonlar
Azınlıklar
Boğazlar
Sınırlar
Araplar
Referandum( Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya)

Osmanlı 1.Balkan Savaşı’na katılan devletler:KaSaBaYa
Karadağ
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan

Sevr antlaşmasındaki başlıklar : http://www.kpssanaliz.com
SIKBoğazDOY
Sınırlar
Istanbul
Kapitülasyonlar
BOĞAZlar (komisyonu)
Duyunu umumiye (borçlar)
Ordunun terhisi
Yabancı okullar

Vilayet-i sitte (6 doğu ili)
BESDEV
Bitlis
Elazığ
Sivas
Diyarbakır
Erzurum
Van

Atatürk’ün kadınlara vermiş olduğu haklar sırasıyla,
BMW
Belediye seçimleri
Muhtarlık seçimleri
Vekil seçimleri

Lozan konferansının lehimize sonuçlanan maddeleri,
AKSİ
Azınlık hakları
Kapitülasyonlar kaldırıldı
Sınırlarımız güvence altına alındı
İstanbul un durumu

Milli mücadele karşıtı yayınlar:
İstanbullu Alemder Peyami-Sabah Aydede olmak için Ümitlendi
İstanbul
Alemdar
Peyami-Sabah
Aydede
Ümit

Kutadgu lig – Yusuf Has HacİB
(İkisinde de İ ve B harfi var)

Atabetül Hakayık-Ahmet Yüknaki
(ikiside A harfiyle başlıyor)

Divan-I Lügatit Türk-KaşgarlI Mahmut
(I harfi ikisinde de var)

15 Responses to “KPSS ve Sınavlar İçin Tarih Şifreleri – Kıslatmalar”


Leave a Reply

You must login to post a comment.