KPSS Coğrafya Ders Notları


Coğrafya: Yeryüzündeki doğal ve beşeri olayları, karşılıklı etkileşimlerini ve bunun canlılar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Türkiye’nin özel konumu ve sonuçları:
– Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının yaklaştığı yerdedir.
– Üç tarafının denizlerle çevrili ve yüksek olması, iklimini ve bitki örtüsünü zenginleştirmiştir.
– Önemli kara ve deniz yolları üzerinde bulunması jeopolitik önemini arttırmıştır.
– Zengin petrol yataklarına sahip Ortadoğu ve sanayisi gelişmiş Avrupa ülkelerine yakınlığı önemini arttırmıştır.
– Eğimli olması akarsularının hidroelektrik potansiyellerini arttırmıştır.
-Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir.
– Dağların uzanış yönü batı- doğu yönlüdür. Ulaşım kuzey güney yönlerinde güçlükle sağlanır.
– Yükselti batından doğuya doğru artar. Buna bağlı olarak iklim koşullan sertleşir.
– Aynı anda dört mevsim özellikleri yaşanabilir.

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri:
Türkiye ekonomisini belirleyen güç tarımdır. Ancak son yıllarda sanayi ürünlerinin ihracat oranı tarım ürünlerinin oranından yüksek olmaktadır.
-Tarımın önemini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
-Tarım gelirleri milli gelirin %20’sini oluşturur.
-Nüfusun %40’ı tarım alanından gelirini sağlar.
-İhracatın % 15’i tarım gelirlerinden sağlanır.
-Endüstrimiz büyük oranda tarım ürünlerine dayanır.

Notların Devamını İndirin

Bilgisayarınıza İndirin:

Dosya Türü: Pdf  | Dosya Boyutu: 6,5 Mb | Sayfa Sayısı: 79


http://hotfile.com/dl/135455929/2dafde1/Coae_rafya_Konu___zetleri_-_Ders_Notlarae__KpssAnaliz.com.rar.html

0 Responses to “KPSS Coğrafya Ders Notları”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.