KPSS Coğrafya Ders Notları

Coğrafya: Yeryüzündeki doğal ve beşeri olayları, karşılıklı etkileşimlerini ve bunun canlılar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Türkiye’nin özel konumu ve sonuçları:
- Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının yaklaştığı yerdedir.
- Üç tarafının denizlerle çevrili ve yüksek olması, iklimini ve bitki örtüsünü zenginleştirmiştir.
- Önemli kara ve deniz yolları üzerinde bulunması jeopolitik önemini arttırmıştır.
- Zengin petrol yataklarına sahip Ortadoğu ve sanayisi gelişmiş Avrupa ülkelerine yakınlığı önemini arttırmıştır.
- Eğimli olması akarsularının hidroelektrik potansiyellerini arttırmıştır.
-Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir.
- Dağların uzanış yönü batı- doğu yönlüdür. Ulaşım kuzey güney yönlerinde güçlükle sağlanır.
- Yükselti batından doğuya doğru artar. Buna bağlı olarak iklim koşullan sertleşir.
- Aynı anda dört mevsim özellikleri yaşanabilir.

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri:
Türkiye ekonomisini belirleyen güç tarımdır. Ancak son yıllarda sanayi ürünlerinin ihracat oranı tarım ürünlerinin oranından yüksek olmaktadır.
-Tarımın önemini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
-Tarım gelirleri milli gelirin %20′sini oluşturur.
-Nüfusun %40′ı tarım alanından gelirini sağlar.
-İhracatın % 15′i tarım gelirlerinden sağlanır.
-Endüstrimiz büyük oranda tarım ürünlerine dayanır.

Notların Devamını İndirin

Bilgisayarınıza İndirin:

Dosya Türü: Pdf  | Dosya Boyutu: 6,5 Mb | Sayfa Sayısı: 79


http://hotfile.com/dl/135455929/2dafde1/Coae_rafya_Konu___zetleri_-_Ders_Notlarae__KpssAnaliz.com.rar.html

“KPSS Coğrafya Ders Notları” için 1 cevap

  1. [...] ve diğer tüm çoktan seçmeli sınavlara hazırlanan öğrencilerin, herzaman ihtiyaç duyacağı Coğrafya Notlarının kısa ve hafızada kalıcı şekilde şifrelenmiş halidir. Ayrıca, daha önce sizinle [...]

Bir Cevap Yazın