KPSS 2013 Soru ve Cevapları

Cevaplar sadece akılda kalan bilgilere göre verilmiştir. Ne de olsa beyin bedava.
soru: Padişah yenilik eşleşmesi hangisinde yanlıştır?

cevap  : abdül aziz ıslahat fermanı

soru: Gevher nesibe aşağıdaki örnek türlerinden hangisine örnektir?

cevap : darül şifa

soru :  1- töre  2-yurt  3-danışma meclisi(kurultay)

islamiyet öncesi türklerde hangilerinin varlığı savunulabilir?

cevap  : 1,2,3

soru :Esnaf teşkilatında usta belgesinin verilmesinin sınırlandırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

cevap  : ürünlerde arz talep dengesini sağlamak

soru -Reisül küttap daha sonraki dönemlerdeki karşılığı hangisidir?

cevap  : hariciye nazırı kpssanaliz.com

soru -Osmanlı kültür uygarlığını belirleyen etkenler arasında

1-orta asya türklerinin gelenekleri

2-müslümanların benimsediği uygulamalar

3-fethedilen bölgelerdeki uygulamalar

hangileri gösterilebilir?

cevap  : 1,2,3

soru -ıı.mahmut döneminde avrupaya öğrenci gönderilmesi ile ilgili soru

cevap  : batı tarzı kurumlar oluşturulması

soru -xx.yy. osmanlıda yaşanan  kpssanaliz.com

1- ıı.meşrutiyetin ilan edilmesi

2- babı ali baskını

3- 31 mart vakası

kronolojik sıralaması hangisidir?

cevap  : 1,3,2

soru -Milleti sadıka denilen ermenilerin isyan nedenleri arasında gösterilemez?

cevap  : osmanlıcılık fikrinin uygulaması

soru 1-Damat Ferit paşanın

*sivas valisi ali galip in görevlendirilmesi

*ankara valisi muhittin paşanın görevlendirilmesi

hangi kongrenin engellenmesine yöneliktir?

cevap 1 : sivas kongresi

soru -Yeni türk devletinin kurulduğunun en açık kanıtıdır?

cevap  : tbmm nin açılması  kpssanaliz.com 

soru -İzmir in işgaline tepki olarak gerçekleşen gelişme hangisidir?

cevap : reddi ilhak cemiyetinin kurulması

soru -Mustafa kemal in biyografisi olan eser hangisidir?

cevap  : tek adam

soru -Azınlıkların özel hukuk ayrıcalıklarının sona erdiği gelişme hangisidir

cevap : medeni kanun

soru -1929 türkiye-ingiltere arasında yakınlaşmaya sebep olan devletler hangisidir?

cevap  : almanya-italya

soru -Türkiye cumhuriyetinin ekonomik ve mali bağımsızlığını engelleyici unsurları ortadan kaldıran gelişmeler arasında hangisi gösterilemez?

cevap  : tekalifi milliye  kpssanaliz.com 

soru - Mustafa kemal in kuruluşunda rol oynadığı partiler hangilerdir?

cevap  : chp

serbest cumhuriyet fırkası

soru -Tbmm ilk yılında vekillerin maaş almaması sonraki dönemdede bir kısmını devlete iade etmesi neyin göstergesidir?

cevap  : ülke çıkarlarını herşeyin üstünde tutmak

soru -kıbrıs sorunu ile beraber 1950 de yorgo grivas önderliğinde kurulan teşkilat hangisidir

cevap 19 : eoka

soru - ıı.dünya savaşından sonra ikiye ayrılarak farklı rejimlerle yönetilen devletler

hangileridir?

cevap  : almanya-kore

soru - Mama hatun aşağıdakilerden hangisine aittir?

cevap  : saltuklular

soru : Yabanci dilde en iyi film ‘amaour’un yonetmeninin adi nedir?

cevap: michael haneke  kpssanaliz.com

soru : En büyük gezegen hangisidir?

cevap : jüpiter

soru : Kendi isteğiyle istifa eden papa’nın adı nedir?

xvı. benedik

soru : 2006 da orhan pamuğun nobel alırken yaptığı konuşma

cevap: babamın bavulu

soru: bretton woods ikilisi

cevap: dünya bankası ve imf

soru - Mondrosun 7.maddesine işlerlik kazandırmak üzere fiili harekete geçen kuvvetler arasında hangileri yer alır?

cevap  : mavri mira

pontus rum

soru: Mustafa Kemal Atatürk’ün biyografisinin yazıldığı kitab hangisidir?
cevap: tek adam

ve anlatım bozukluğu sorumuz :)  : Ahmet ile anne bir olan kızkardeşinin çocuğu ile arasındaki akrabalık derecesi nedir?

cevap: 3.derece yarım yan soy

Bir Cevap Yazın