Tag Archive for 'ziraat mühendisi'

TAGEM Sözleşmeli Personel Alım İlanı


TAGEM 280 ziraat, balikcilik teknolojisi, gida, su ürünleri, çevre, elektrik elektronik, bilgisayar, meteoroloji, makine, tekstil mühendisi ile biyolog ve veteriner hekim alacak

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS Lisans sınavı sonucuna göre, Bakanlığımız Araştırma Enstitülerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, sözleşmeli Mühendis, Biyolog ve Veteriner Hekim alınacaktır. Yerleştirme yapılacak Araştırma Enstitüleri, pozisyon unvanları, sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA

ARANACAK ŞARTLAR Continue reading ‘TAGEM Sözleşmeli Personel Alım İlanı’
Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürlüğü 21 Ziraat Mühendisi Alımı Yapacak.


Türkiye genelinde ziraat mühendisi alımı yapan Tarım Kredi Kooperatifi, Samsun’a 21 kadro ayırdı. Samsun’da KPSS puanına göre yapılan sıralamada 64 mühendis mülakata katılmaya hak kazandı. Toplada 92 ziraat mühendisi başvuruda bulunurken, mülakata katılmaya hak kazananlar 4 Nisan’da mülakat sınava girecek. Bafra ve Alaçam’da görevlendirilecek mühendislerin biri zooteknik, diğerleri ise bitki koruma bölümü mezunu olması tercih ediliyor.
Continue reading ‘Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürlüğü 21 Ziraat Mühendisi Alımı Yapacak.’

Tarım Kredi Kooperatifleri Ziraat Mühendisi alım ilanı

Teşkilatımızda istihdam edilmek üzere mülakatla Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 01.05.2010 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (01.05.1980 ve daha sonra doğanlar.)

4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı fiiller, emniyeti suiistimal, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, Millete ve Devlete karşı işlenen suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmaktan hükümlü bulunmamak, Continue reading ‘Tarım Kredi Kooperatifleri Ziraat Mühendisi alım ilanı’