Tag Archive for 'yerleşme hakkı'

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 4)


16- 1982 TC Anayasasının 23. maddesine göre herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hakkının istisnaları suç işlenmesini önlemek, sosyal ve iktisadi gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli şehirleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak olarak öngörülmüştür. Seyahat hürriyetinin istisnaları ise suç soruşturma ve kovuşturması sebepleri ile suç işlenmesini önlemek şeklinde kabul edilmiştir.

17- 1982 TC Anayasasının 20. maddesine göre; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlemesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça, yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el koyulamaz.

Continue reading ‘1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 4)’