Tag Archive for 'Uzman Yardımcısı'

Page 2 of 2

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Sınavı

T.C

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 9 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 04-06 Mayıs 2010 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile eleman alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2-Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3-Giriş(sözlü) Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 tarihinden sonra doğanlar),

4-ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP86 bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 36 kişi içerisinde bulunmak (36 ncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır),

5-İlan tarihinden önceki 5 yıl içinde Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) 70 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil puan değerlendirmeleri Yüksek Öğretim Kurulunun http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/lang.tr_TR/ internet adresindeki Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablosuna göre yapılacaktır.)

Continue reading ‘Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Sınavı’

Denizcilik Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C.

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINDAN;

SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI İLE DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR.

Müsteşarlığımız taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7’nci ve 8’inci derece kadrolarda münhal bulunan 11 (onbir) adet Denizcilik Uzman Yardımcısı unvanı için; ÖSYM Başkanlığı tarafından 28-29 Haziran 2008 ile 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan KPSS sonuçlarına göre Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ile Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince sözlü giriş sınavı ile aşağıda belirlenen KPSS puan türlerinde ve öğrenim dallarında personel alımı yapılacaktır.

A)     Denizcilik Uzman Yardımcısı unvanı için aşağıdaki çizelgede belirtilen öğrenim dalları için karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel istihdamı yapılacaktır. Continue reading ‘Denizcilik Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı’