Tag Archive for 'Uzman Yardımcılığı'

Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
SANAYİ VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ana hizmet birimlerinde (merkez teşkilatında) istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında (25) adet Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için 17–21 Ocak 2011 tarihleri arasında Ankara’da giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim dalları itibariyle alınacak Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılarının sayısal dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının;
* Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarından (8),
* Hukuk Fakültesi mezunlarından (8),
* Mühendislik Fakülteleri mezunlarından ise;
(3) İnşaat Mühendisi,
(1) Elektrik Mühendisi,
(2) Makine Mühendisi,
(1) Harita Mühendisi,
(2) Bilgisayar Mühendisi olmak üzere toplam (9),
A) SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı alım ilanı

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

SİGORTA DENETLEME UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’na Yazılı kısmı 6-7 Kasım 2010 tarihlerinde yapılacak olan Giriş Sınavı ile 5 adet Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İşletme, İktisat veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da erteletmiş olmak, Continue reading ‘Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı alım ilanı’

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman Alım İlanı

T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

UZMAN YAZILI SEÇME SINAVI İLANI

I- ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR:

A. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR

5818 Sayılı Kanunla değişik, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde doğrudan ve açıkça sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan;

Kurumun Merkez teşkilatında (Ankara) görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin tabloda yer alan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından;

BAŞVURU KODU MESLEK GRUPLARI KONTENJAN ÜNVAN
MK1 Ziraat Fakültesi 2 Uzman
MK2 Maden Mühendisliği 1 Uzman
MK3 Gıda Mühendisliği 1 Uzman
MK4 Sosyoloji ve/veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1 Uzman
MK5 Hukuk 2 Uzman

Toplam 7 Uzman,

Continue reading ‘Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman Alım İlanı’