Tag Archive for 'Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli Personel'

Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı


TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında 17 Psikolog, 696 büro personeli (349 Lisans, 347 Ön lisans) olmak üzere toplam 713 sözleşmeli pozisyonunda görevlendirilmek üzere 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı Ek-2 nci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen yönteme göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine istinaden sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Genel ve Özel Şartlar

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

• Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, Continue reading ‘Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı’