Tag Archive for 'Türkiye İş Kurumu'

Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı


TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında 17 Psikolog, 696 büro personeli (349 Lisans, 347 Ön lisans) olmak üzere toplam 713 sözleşmeli pozisyonunda görevlendirilmek üzere 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı Ek-2 nci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen yönteme göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine istinaden sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Genel ve Özel Şartlar

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

• Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, Continue reading ‘Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı’
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca yazılı ve sözlü sınavla 4 (Dört) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

-KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları.

-Yazılı Sınav Tarihi: 22-23 Mayıs 2010

-Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: Başvurular, giriş sınavı duyurusunun Resmi Gazetede yayımı tarihinde başlayıp, 06 Mayıs 2010 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılabilecektir.

-Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli: Başvurular, sınav başvuru dilekçesi ve eki belgelerle birlikte Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, M.Rauf İnan Sokak No:1 Sıhhiye/ANKARA adresine şahsen veya taahhütlü posta ile yapılacaktır.
Posta ile yapılacak başvurularda istenen belgelerin 06 Mayıs 2010 günü mesai bitimine kadar belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Continue reading ‘Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı’