Tag Archive for 'Sözleşmeli Personel'

Page 2 of 5

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sözleşmeli personel alımı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklere göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuz tarafından yapılacak yerleştirme ile Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1. UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

” 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı

a) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek, Continue reading ‘Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sözleşmeli personel alımı’

Sağlık Bakanlığı 13 Bin Sözleşmeli Personel Alacak


Sağlık Bakanlığı, 790’ı diş tabibi, 306’sı eczacı, 5865’i hemşire, 2000’i ebe, 1950’si sağlık memuru, 2416’sı ise diğer sağlık personeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 13 bin 327 sözleşmeli personel alacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık taşra teşkilatı hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 13 bin 327 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak.

13 bin 327 sözleşmeli personelin 12 bin 231’i ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilecek, 1096 diş tabibi ve eczacı pozisyonuna ise kura yoluyla yerleştirme yapılacak.

Sözleşmeli personelin 790’ı diş tabibi, 306’sı eczacı, 5865’i hemşire, 2000’i ebe, 1950’si sağlık memuru, 2416’sı ise diğer sağlık personeli pozisyonlarında istihdam edilecek.

Alınacak personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Bu amaçla hazırlanan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2010/5 Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzunda ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek pozisyonlar yer almaktadır.

Continue reading ‘Sağlık Bakanlığı 13 Bin Sözleşmeli Personel Alacak’

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA (4/b) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 6 adet Mühendis, 1 adet Çözülmeyici, 1 adet Teknisyen, 1 adet Diğer Teknik Hizmetler, 22 adet Arşiv Uzmanı, 9 adet Büro Personeli (1 adet Genel Müdürlük, 1 adet Ankara, 1 adet Aksaray, 6 adet istanbul) pozisyonlarına, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın”Sınav Şartı”başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen usul ve esaslara göre;

1- Mühendis, Çözümleyici, Teknisyen, Diğer Teknik Hizmetler ve Büro Personeli için (b) bendinde yer alan, “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,”hükmü uyarınca

2- Arşiv Uzmanı Personeli için (c) bendinde yer alan KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak “Yazılı ve/veya sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme” hükmü uyarınca
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere değişik pozisyonlarda toplam 40 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Continue reading ‘Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı’