Tag Archive for 'Mikro İktisat'

Üretim Teorisi – Mikro İktisat Ders Notları

  • Bir girişimde bulunulan işin maliyeti, o işi yapmak için vazgeçilen diğer işlerin getirisiyle ölçülür. Buna fırsat maliyeti denir.
  • Üretim Tekniği, belirli bir ürünün üretilebilmesine olanak sağlayan tüm üretim süreçlerini kapsar. Olanaklı tüm üretim süreçleri, üretim kümesi olarak adlandırılmaktadır.
  • İkame esnekliği, aynı zamanda bir eşürün eğrisinin eğrilik derecesi konusunda da bilgi verir.
  • CES (Constant Elasticityof Substitution, Sabit İkame Esnekliği) üretim fonksiyonu.

Continue reading ‘Üretim Teorisi – Mikro İktisat Ders Notları’