Tag Archive for 'memur alımları'

Genel Kurmay Başkanlığına Ebe ve Hemşire Alım İlanı

GENEL KURMAY BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

1- Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ile Bagîı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere ” Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında îlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında yönetmelik ” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devle! Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda sınıfı, derecesi, tahsili, atanacağı il adı, cinsiyeti ve miktarları yazılı ünvanlardan açıktan atama yoluyla, B Tipi Kadrolara (30) memur atanacaktır.

Continue reading ‘Genel Kurmay Başkanlığına Ebe ve Hemşire Alım İlanı’

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman Alım İlanı

T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

UZMAN YAZILI SEÇME SINAVI İLANI

I- ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR:

A. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR

5818 Sayılı Kanunla değişik, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde doğrudan ve açıkça sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan;

Kurumun Merkez teşkilatında (Ankara) görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin tabloda yer alan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından;

BAŞVURU KODU MESLEK GRUPLARI KONTENJAN ÜNVAN
MK1 Ziraat Fakültesi 2 Uzman
MK2 Maden Mühendisliği 1 Uzman
MK3 Gıda Mühendisliği 1 Uzman
MK4 Sosyoloji ve/veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1 Uzman
MK5 Hukuk 2 Uzman

Toplam 7 Uzman,

Continue reading ‘Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman Alım İlanı’