Tag Archive for 'Kültür ve Turizm Bakanlığı'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alım İlanı


Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 bilgisayar, yazılım, 2 elektrik elektronik, 2 inşaat mühendisliği, 10 hukuk, 10 siyasal bilgiler, İİB., iktisat, işletme, 10 bilgi belge yönetimi, 3 şehir plancısı ve 3 istatistik mezunu olmak üzere toplam 50 uzman yardımcısı alacak

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN

KULTUR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel idare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 50 adet kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dallan itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımca sayılan aşağıda belirtilmiştir.

1. Grup Hukuk Fakültesi mezunlarından 10 kişi

Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler, iktisat, işletme Fakülteleri mezunlarından 10 kişi
Continue reading ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alım İlanı’
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

Boş bulunan 8 adet Müfettiş Yardımcılığı kadrosuna sınavla “Müfettiş Yardımcısı” alınacaktır.
1-Sınava Katılma Şartları
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan nitelikleri taşımak,
b) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
c) Son iki yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından “KPSSP61” puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak,
d) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,
e) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

Continue reading ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı’