Tag Archive for 'KPSS Türkçe'

Page 3 of 3

Kısaltmaların Yazımı – İmla Kuralları KPSS Türkçe


Ana Konu: İmla Kuralları  – KPSS – Türkçe Yazım Kuralları

Birkaç kelimeden oluşan kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları yapılırken araya nokta konmaz.

*TBMM    *PTT   *THY   *TÜİK     *KKTC    *MTA   *ODTÜ    *İTÜ

Cümle içerisine kısaltmalara bir ek getirileceği zaman kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

*Kardeşim THY’da çalışıyor.(yanlış)

*Kardeşim THY’de çalışıyor.(doğru)

*Aç bakalım TV’da ne var? (yanlış)

*Aç bakalım TV’de ne var? (doğru)

Tek bir sözcüğün kısaltması yapılıyorsa kısaltmanın sonuna nokta konur:

*Dr.         *Prof.          *  c.            *  s.          *  bk.
“de” bağlacının ve “de” bulunma durum ekinin yazımı – İmla Kuralları KPSS Türkçe


Ana Konu: İmla Kuralları  – KPSS – Türkçe Yazım Kuralları

“de” “da” bağlacı da tıpkı “ki” bağlacı gibi ayrı bir sözcük olduğu için daima ayrı yazılır.Bulunma durum eki olan “-de,-da, -de,-ta” ise eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. “de,da” bağlacıyla “-de,-da,-te,-ta” ekleri birbiriyle karıştırılmamalıdır.Pratik olarak birbirinden şu şekilde ayırt ederiz: Cümle içerisinde cümleden “de”yi çıkartırız,eğer cümlenin yapısında bir bozukluk olmuyorsa o “de” bağlaçtır.

Cümlenin yapısı bozuluyorsa o “de” bulunma durum ekidir.

*Kazak da alacağım.(Kitap alacağım)

*Sen de onun gibisin.(Sen onun gibisin)

Görüldüğü gibi bağlaç olan “de ,da” cümleden çıkartıldığında cümlenin yapısında bir bozukluk olmuyor.Şimdi de aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

*Sende bir şeylerim kaldı.(Sen bir şeylerim kaldı)

*Onu otobüste gördüm.(Onu otobüs gördüm)

Görüldüğü gibi bulunma durum eki cümleden çıkartıldığında cümlenin yapısı bozuluyor.

Önemli uyarı: Bağlaç olan “de,da”nın kesinlikle “te,ta” biçimi yoktur.

*Sana kitap ta alacağım.(yanlış)

*Sana kitap da alacağım.(doğru)

Ayrıca bağlaç olan “de,da”  bir özel isimden sonra gelirse kesme işaretiyle ayrılmaz.

*Bize Mehmet’de gelecek.(yanlış)

*Bize Mehmet de gelecek.(doğru)

Sayıların yazımı – İmla Kuralları KPSS Türkçe

Ana Konu: İmla Kuralları  – KPSS – Türkçe Yazım Kuralları

Sayılar daima ayrı yazılır; ancak çek ve senetlerde sahtekarlığın önlenmesi amacıyla bitişik yazılır.

*Yaş otuz beş yolun yarısı eder.

*Bu yıl dershanemize tam bin beş yüz altmış kişi kayıt yaptırdı.

Çek, senet ve kıymetli evraklarda bitişik yazılır.

*365 (üçyüzaltmışbeş)