Tag Archive for 'KPSS (B) grubu'

Orman Genel Müdürlüğü Mayıs Ayı KPSS Açıktan Atamaları


Orman Genel Müdürlüğüne Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre mayıs ayı içerisinde açıktan atama yoluyla alınacak olan personel sayıları ile nitelik kodları belli oldu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuçlarına göre 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22. maddesi uyarınca Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile 2010 KPSS B Grubu kadrolara yapılacak Merkezi Yerleştirme işlemi için adaylardan tercih alınmak üzere ÖSYM’ce 17-26 Mayıs 2010 tarihleri arasında yayımlanacak olan tercih nitelik kod kılavuzunda yer alacak 220 adet kadronun unvansal dağılımı ile kod nitelikleri aşağıda belirtilmektedir.

Ünvan ve Adet :

Orman Mühendisi: 75
Bilgisayar Mühendisi: 5
Avukat: 15
Orman Muhafaza Memuru: 100
Bilgisayar İşletmeni: 25

Toplam:  220

2010 YILI AÇIKTAN ATAMA KPSS İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK NİTELİK KODLARININ AÇIKLAMALARI

Continue reading ‘Orman Genel Müdürlüğü Mayıs Ayı KPSS Açıktan Atamaları’
Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz hastanesinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a”, 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/12251 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek madde konulan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre aşağıda belirtilen ünvanlarda KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla personel istihdamı yapılacaktır.

KADRO ÜNVANI SAYI

Sağlık Teknikeri 8

Continue reading ‘Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı’

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımları

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım ihtiyacının karşılanması amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli olarak 200 adet vaiz, 700 adet Kur’an kursu öğreticisi, 598 adet imam-hatip ve 32 adet müezzin-kayyım alınacaktır.

Müracaat edecek adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olmak” şartını taşımak,

3-Müracaat ettiği unvanla ilgili ve geçerlilik süresi olan yeterlik belgesine sahip olmak,

4- İmam-hatip ve müezzin-kayyım için erkek olmak, vaiz ve Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

5- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya 31.07.2011 tarihine kadar erteletmiş olmak, ya da askerlikle ilişiği bulunmamak,

Continue reading ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımları’