Tag Archive for 'İtfaiye Eri Sınavı'

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI

İLANI

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlatılan, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 325 Adet İtfaiye Eri kadrosuna 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) B grubu kadrolar için girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3’ er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Continue reading ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı’

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı


İçişleri Bakanlığı tarafından 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlatılan, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 325 Adet İtfaiye Eri kadrosuna 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3’ er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Puan Türü Taban Puanı Öğrenim Durumu
GİH İtfaiye Eri 8-9 50 E/K KPSSP3 50 Lisans düzeyinde eğitim veren okulların teknik bölümlerinden mezun olmak
GİH İtfaiye Eri 7 5 E/K KPSSP3 50 Lisans düzeyinde eğitim veren okulların sağlık bölümlerinden mezun olmak
GİH İtfaiye Eri 9-10 50 E/K KPSSP3 50 Lisans düzeyinde eğitim veren okulların idari veya sosyal bölümlerinden mezun olmak
GİH İtfaiye Eri 10 50 E/K KPSSP93 50 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezunu olmak
GİH İtfaiye Eri 10 20 E/K KPSSP93 50 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokullarının idari veya sosyal bölümlerinden mezunu olmak
GİH İtfaiye Eri 10 75 E/K KPSSP94 50 Meslek lisesi veya dengi okul mezunu olmak.
GİH İtfaiye Eri 10-11 75 E/K KPSSP94 50 Lise mezunu olmak.

  Continue reading ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı’