Tag Archive for 'İtfaiye Eri Alımları'

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI

İLANI

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlatılan, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 325 Adet İtfaiye Eri kadrosuna 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) B grubu kadrolar için girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3’ er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Continue reading ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı’

Sinop Türkeli Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

T.C.

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİNOP-TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR

Türkeli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna; 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO:

SINIFI KADRO ÜNVANI DERECESİ KİŞİ SAYISI EĞİTİM DURUMU CİNSİYETİ KPSS PUANI
GİH İTFAİYE ERİ 11 3 EN AZ 2 YILLIK YÜKSEK OKUL MEZUNU OLMAK E/K 60
GİH İTFAİYE ERİ 11 3 LİSE VE DENGİ E/K 70

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI Continue reading ‘Sinop Türkeli Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı’

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlatılan, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 325 Adet İtfaiye Eri kadrosuna 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3’ er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Puan Türü Taban Puanı Öğrenim Durumu
GİH İtfaiye Eri 8-9 50 E/K KPSSP3 50 Lisans düzeyinde eğitim veren okulların teknik bölümlerinden mezun olmak
GİH İtfaiye Eri 7 5 E/K KPSSP3 50 Lisans düzeyinde eğitim veren okulların sağlık bölümlerinden mezun olmak
GİH İtfaiye Eri 9-10 50 E/K KPSSP3 50 Lisans düzeyinde eğitim veren okulların idari veya sosyal bölümlerinden mezun olmak
GİH İtfaiye Eri 10 50 E/K KPSSP93 50 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezunu olmak
GİH İtfaiye Eri 10 20 E/K KPSSP93 50 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokullarının idari veya sosyal bölümlerinden mezunu olmak
GİH İtfaiye Eri 10 75 E/K KPSSP94 50 Meslek lisesi veya dengi okul mezunu olmak.
GİH İtfaiye Eri 10-11 75 E/K KPSSP94 50 Lise mezunu olmak.

  Continue reading ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı’