Tag Archive for 'Hemşire'

Page 2 of 3

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı


SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

28 Haziran 2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Ek 2. Maddesinin (b) ve Programcı için (c) bendinde belirtilen yönteme göre; Üniversitemiz Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Çalıştırılmak üzere 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Continue reading ‘Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı’
Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı


Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır), KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
Eczacı** 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Hemşire 3 Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü mezunu olmak (Lisans)
Ebe 1 Sağlık Yüksekokullarının Ebelik Bölümü mezunu olmak (Lisans)
Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi Teknikerliği Programlarından mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık Yüksekokullarının Sağlık Memuru Bölümünden mezun olmak. (Lisans)
Büro Personeli 1 Fakültelerin veya 4 Yıllık Yüksekokulların Sağlık İdaresi/Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak.
Yardımcı Hizmet Personeli 1 Lise ve dengi okul mezunu olmak.

**Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmamaktadır. Başvuran adayların sayısının kadro sayısından fazla olması halinde kadroya alınacak eczacılar mülakat yoluyla belirlenecektir. Mülakat sonucu göreve başlayanlar dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

Continue reading ‘Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı’

Karaman’da Vekil Ebe ve Hemşire Alımı

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce İlde halen boş olan 4 adet köy sağlık evlerine 657 Sayılı Kanunun 175.maddesinde belirtilen hükümlere göre ücret ödenmek, öncelikli ebe olmak üzere vekil ebe hemşire alımlarının yapılacağı açıklandı. Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada;
“İstifalar ve çeşitli nedenlerle halen boş olan köy sağlık evlerine yerleştirme yapılacaktır. Sağlık Meslek Yüksekokulu veya Sağlık Meslek Lisesi (Ebelik, Hemşirelik veya Ebelik – Hemşirelik alanından) mezunu olanlardan ve öncelikle sağlık biriminin bulunduğu yerde veya ilde ikamet edenlerin müracaatları kabul edilecektir.
Continue reading ‘Karaman’da Vekil Ebe ve Hemşire Alımı’