Tag Archive for 'Harita Mühendisi'

Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
SANAYİ VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ana hizmet birimlerinde (merkez teşkilatında) istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında (25) adet Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için 17–21 Ocak 2011 tarihleri arasında Ankara’da giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim dalları itibariyle alınacak Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılarının sayısal dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının;
* Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarından (8),
* Hukuk Fakültesi mezunlarından (8),
* Mühendislik Fakülteleri mezunlarından ise;
(3) İnşaat Mühendisi,
(1) Elektrik Mühendisi,
(2) Makine Mühendisi,
(1) Harita Mühendisi,
(2) Bilgisayar Mühendisi olmak üzere toplam (9),
A) SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Çevre ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

4/B SÖZLEŞMELİ 594 VE 4/A 564 MEMUR OLMAK ÜZERE TOPLAM 1158 PERSONEL İSTİHDAM EDECEK

GENEL AÇIKLAMA

Öğrenci Seçme ve yerleştirme Başkanlığı(ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2008-KPSS lisans) sonuçlarına göre Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Sözleşmeli Personel (Mühendis, Mimar, Kimyager, Şehir Plancısı, Biyolog, Veteriner Hekim, Programcı ve Çözümleyici) alınacaktır.

1. UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1.1 BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

– Türk vatandaşı olmak.

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Continue reading ‘Çevre ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı’

Bilecik İl Özel İdaresi, Harita Mühendisi ve İnşaat Mühendisi alacak

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİNE
SÖZLEŞMELİ MÜHENDİSLER ALINACAKTIR

İl Özel İdaresinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel istihdamı ile ilgili hükümler uygulanarak Sözleşmeli (Tam Zamanlı) 1 Adet Harita Mühendisi 1 Adet İnşaat Mühendisi çalıştırılacaktır.

En az 4 yıllık Mühendislik Fakültelerinin Harita ve İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan adayların aşağıdaki belgelerle 15/03/2010 mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir, Continue reading ‘Bilecik İl Özel İdaresi, Harita Mühendisi ve İnşaat Mühendisi alacak’