Tag Archive for 'Fizyoterapist'

SHÇEK Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C.
BAŞBAKANLIK
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek Madde 2 nin (c) bendi ile Ek Madde 5’e göre Mütercim, Sosyolog, Çocuk Eğiticisi,Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarından lisans düzeyleri için KPSSP3, önlisans düzeyleri için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyleri için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınavı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre, aynı esasların Ek Madde 2 nin (b) bendi kapsamında Mühendis pozisyonları için KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuzca yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel alınacaktır. Continue reading ‘SHÇEK Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı’
Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı


SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 55 sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Hemşire 50 Hemşirelik Veya Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans Programından Mezun Olmak.
Biyolog 2 Tıbbi Biyolojik Bilimler veya Biyoloji Lisans programlarından mezun olmak.
Laborant 1 Laboratuar, Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri Önlisans programlarından birinden mezun olmak.
Fizyoterapist 2 Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Lisans Programından Mezun Olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Continue reading ‘Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı’

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünden:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi Gereğince 2008 KPSS (B) Grubu Puan Sırasına Konulmak Kaydıyla Aşağıda Belirtilen Ünvanlarda Sözleşmeli Personel Alınacaktır.

Ünvanı Adedi Öğrenim Durumu
Fizyoterapist 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü Mezunu olmak
Sağlık Teknikeri 2 Anestezi Teknikerliği Bölümü Önlisans mezunu olmak
Toplam 3

İstenilen belgeler ve geniş açıklamalar Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr Adresinden temin edilecektir.