Tag Archive for 'Bilgi ve Belge Yönetimi'

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Eleman Alacak.


Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün Cumhuriyet Arşivi ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlıklarında görevlendirmek üzere üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin; Arap Dili ve Edebiyatı, Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Fars Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe Öğretmenliği veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitiren adaylar arasından 55 elaman alınacağı belirtildi.
Continue reading ‘Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Eleman Alacak.’