Tag Archive for 'Bankacılık Uzman Yardımcılığı'

BDDK Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı Sınavı


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan :

BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI VE BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna,

– Bankalar yeminli murakıp yardımcısı,

– Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı),

olarak sınavla meslek personeli alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup, yazılı sınav 09 Ekim 2010 günü saat 09:00’da başlamak üzere 09 – 10 Ekim 2010 tarihlerinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Ankara’da (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Merkez Bina A Blok Cemal Gürsel Caddesi No: 58 Cebeci) yapılacaktır.

A) Sınava başvuruda bulunacak adayların,

1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı veya bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların hukuk, iktisat, maliye, bankacılık ve finans, bankacılık, işletme, işletme mühendisliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, istatistik, ekonometri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ile çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması,

3) Söz konusu sınavların “KPSSP40, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71” bölümlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olması ve bankalar yeminli murakıp yardımcısı için başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 300 kişi, bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için ise başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir),

4) 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen KPSS puanı ile yabancı dil test sınavı sonucunun aynı sınav sonuç belgesinde bulunması, Continue reading ‘BDDK Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı Sınavı’