Tag Archive for 'Anayasa Mahkemesi Denetlemeleri'

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 5)


21- 1982 TC Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesi meclis kararlarını denetlemez. Bu hükmün üç istisnası vardır:

  • TBMM içtüzüğü
  • Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik TBMM kararı
  • TBMM üyeliğinin düşmesine yönelik meclis kararı.

Buna göre Anayasa Mahkemesi;

TBMM başkanlık divanı seçimlerini, erken seçim kararını, cumhurbaşkanı seçim kararlarını kazai yönden inceleyemez.

22- 1982 TC Anayasasının 92. maddesi şöyledir:

“Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi TBMM’nindir.

TBMM tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde cumhurbaşkanı da TSK’nin kullanılmasına karar verebilir.”

Continue reading ‘1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 5)’