Tag Archive for 'Afyonkarahisar'

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı


AFYONKARAHİSAR İLİ SİNANPAŞA İLÇESİ KILIÇARSLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Kılıçarslan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde

Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, Taban puan ve Tahsili belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Üniversite (Lisans) İşletme bölümü mezunu için, 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olması, Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul mezunu için 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olması ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen kadro sayılarının 3’er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

A- ATAMA YAPILACAK KADROLAR

SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADET TABAN PUAN CİNSİYET TAHSİLİ
GİH İtfaiye Eri 8 1 66 E/K Üniversite (Lisans) İşletme Bölümü Mezunu
GİH İtfaiye Eri 10 1 75 E/K Lise veya Dengi Okul Mezunu
TOPLAM 2

Continue reading ‘Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı’