Kısaltmaların Yazımı – İmla Kuralları KPSS Türkçe


Ana Konu: İmla Kuralları  – KPSS – Türkçe Yazım Kuralları

Birkaç kelimeden oluşan kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları yapılırken araya nokta konmaz.

*TBMM    *PTT   *THY   *TÜİK     *KKTC    *MTA   *ODTÜ    *İTÜ

Cümle içerisine kısaltmalara bir ek getirileceği zaman kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

*Kardeşim THY’da çalışıyor.(yanlış)

*Kardeşim THY’de çalışıyor.(doğru)

*Aç bakalım TV’da ne var? (yanlış)

*Aç bakalım TV’de ne var? (doğru)

Tek bir sözcüğün kısaltması yapılıyorsa kısaltmanın sonuna nokta konur:

*Dr.         *Prof.          *  c.            *  s.          *  bk.
0 Responses to “Kısaltmaların Yazımı – İmla Kuralları KPSS Türkçe”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.