Archive for the 'Tarih' Category

Page 2 of 4

KPSS Tarih – Kongreler ve Çok Partili Hayat

FEM Akademi Yayınları – KPSS Tarih

Kurtuluş Savaşı, Kongreler ve Çok Partili Hayat

İçindekiler:

 • Kurtuluş Savaşına Hazırlık ve Kongreler
 • Kurtuluş Savaşı
 • Barış Antlaşmaları
 • II.TBMM ve Çok Partili Hayat
 • Türkiyede Kurulan Siyasi Partiler
 • Çok Partili Hayat Denemeleri

Continue reading ‘KPSS Tarih – Kongreler ve Çok Partili Hayat’

Osmanlının Dağılmasını Önleme Çabaları ve Fikir Akımları


Osmanlıcılık: Tanzimat dönemi sonlarında Genç Osmanlılar tarafından ortaya atılan fikir akımıdır.   Amacı;  Osmanlı  sınırları  içinde  yaşayan bütün  milletleri  dil,  din,  ırk  farkı gözetmeksizin aynı hak ve yetkilere sahip kılarak birlik ve bütünlüğü sağlamaktır. Osmanlı içindeki azınlıkların bağımsızlık faaliyetleri ile Osmanlıdan ayrılması ve Milliyetçilik akımları bu akımın etkisini kaybettirmiştir. I. Meşrutiyet döneminde etkili olmuştur.

Türkçülük ( Milliyetçilik) : Bu akım milletleri dil ,din soy, kültür ve ülkü birliğinin oluşturduğunu savunur. Misak-ı Milli sınırları esastır. Kurtuluş Savaşının kazanılmasında rol oynamıştır. Halen geçerliliği devam etmektedir.Irkçı değildir.

Batıcılık: II. Meşrutiyet döneminde düşünce akımı haline geldi. Batılılaşma, batının bilim ve teknolojisini alma ve yenilikler akımın amacıdır.

Continue reading ‘Osmanlının Dağılmasını Önleme Çabaları ve Fikir Akımları’

KPSS Tarih Özet – Konulara Ayrılmış

KPSS için Konulara Ayrılmış Tarih Özetlerini İndirin

İçindekiler:

 • 19.yy Osmanlı Tarihi
 • İlk Türk-İslam Devletleri
 • İslam Öncesi Türk Tarihi
 • Türk-İslam Tarihi
 • Türkiye Tarihi
 • 18.yy Islahatları

Continue reading ‘KPSS Tarih Özet – Konulara Ayrılmış’