Archive for the '2015 KPSS' Category

Page 2 of 2

Ekonomi Bakanlığı 40 Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alacak


Ekonomi Bakanlığından:

YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

Dış Ticaret Uzmanları, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer memurlarıdır. Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak Ekonomi Bakanlığı Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı kadrolarında görev yaparlar. Bu kapsamda, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Alan Sayı
İktisat 10
Uluslararası İlişkiler 8
Kamu Yönetimi 6
Hukuk 4
Endüstri Mühendisliği 8
Kimya Mühendisliği 2
Maden Mühendisliği 2
TOPLAM 40

Bakanlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. Continue reading ‘Ekonomi Bakanlığı 40 Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alacak’