Genel Kurmay Başkanlığına Ebe ve Hemşire Alım İlanı

GENEL KURMAY BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

1- Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ile Bagîı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere ” Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında îlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında yönetmelik ” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devle! Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda sınıfı, derecesi, tahsili, atanacağı il adı, cinsiyeti ve miktarları yazılı ünvanlardan açıktan atama yoluyla, B Tipi Kadrolara (30) memur atanacaktır.

2- ALINACAK MEMUR KADROLARININ :

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlan taşımış olmak. (A bendinin 6’ncı fıkrası hariç)

b. 2008 yılı Kam» Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen en sa, puanları almış olmak,

c. İlan edilen unvanlar için son dank mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak,

ç. Merkezi Sınav giriş tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış; merkezi sınava giriş tarihi (KPSS 2S-29 Haziran 2008) itibariyle 31yaşından gün almamış olmak (28 Haziran 1978 tarihinden sonra doğmuş olmak),

d. Herhangi bir kamu karam ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

e. Sevk edilecekleri askeri hastaneden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre “Sivil Memur Adayı Olur.” kararlı rapor almış olmak,

f. Değerlendirmede başarılı olan adayın güvenlik tahkikatı sonucuna göre göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

g. Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

4. BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

a. Yukarıda 2 ve 3. maddelerde belirtilen şart ve nitelikleri taşıyan adaylar, aşagıda belirtilen belgelerlebirlikte(eksiksiz olarak) 15/16 Haziran 2019 tarihlerinde, 10.00-16.00 saatleri arasında. Gazi Orduevi Müdürlüğüne (ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ/ANKARA) ŞAHSEN BAŞVURACAKLARDIR. Posta ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(1) KPSS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi,

(2) Diploınanııı veya geçici mezuniyet belgesini» (çıkış belgesi) aslı ve fotokopisi,

(3) Nüfus Cüzdanı aslı ve dört adet fotokopiyi,

(4) 4adet başvuru belgesi (www.tsk.tr) adresindeki ilan metninin altından açılarak, bilgisayarda doldurulup çıktı alınacak ve fotoğraf yapıştırılmış olarak getirilecektir.

b)Son başvuru tarihi 16 Haziran 2010 günü saat: 16.00’dır.

c. Başvurular esnasında yalnız bir unvan ve bir il tercih edilecek, birden fazla unvan ve il için tercihte bulunulmayacaktır,

ç. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarın 6 katı kadar aday merkezi sınav sonucuna göre en yüksek puanlıdan başlamak û/ere değerlendirilmeye (mülakat / uygulama) tabi tutulacaktır.

d. Değerlendirilmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri. 21 Haziran 2010 günü internet aracılığı ile (www.tsk.tr) duyurulacaktır

e. 14 /15 Eylül 2010 tarihlerinde yapılacak mülakat ve değerlendirmenin yapılacağı yerler 21 Haziran 2010 günü internette yayımlanacak duyuruda bildirilecektir.

f. Mülakat ve değerlendirme sonuçlan 20 Eylül 2010 günü internet aracılığı ile (www.tsk.tr) duyurulacaktır.

0 Responses to “Genel Kurmay Başkanlığına Ebe ve Hemşire Alım İlanı”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.