Cumhurbaşkanınca Seçimlerin Yenilenmesi


TBMM seçimlerinin beş yılda bir yapılmasındaki istisnalardan biridir. 116. maddeye göre Bakanlar Kurulunun kuruluşta güvenoyu alamaması ve gensoru görüşmeleri sırasında veya başbakanın vazife sırasında güvenoyu talep etmesi hallerinde güvensizlik oyuyla düşürülmesi durumlarında 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde, cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Başbakanın güvensizlik oyuyla düşürülmeden istifa etmesi üzerine 45 gün içinde veya yeni seçilen TBMM’de başkanlık divanı seçiminden sonra yine 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde de cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Yenilenme kararı resmi gazetede yayımlanır ve seçime gidilir.
0 Responses to “Cumhurbaşkanınca Seçimlerin Yenilenmesi”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.